Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านยอกขาม เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561

ประกาศโรงเรียนบ้านยอกขาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561

      ด้วยโรงเรียนบ้านยอกขาม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ […]
ประกาศการใช้มาตรฐานโรงเรียนบ้านยอกขาม

ประกาศการใช้มาตรฐานโรงเรียนบ้านยอกขาม

ประกาศการใช้มาตรฐาน โรงเรียนบ้านยอกขาม ต.หนองตะไก้ อ.หน […]
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านยอกขาม ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านยอกขาม ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านยอกขาม ต.หนองตะไก้ […]