ประกาศโรงเรียนบ้านยอกขาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561


     

ด้วยโรงเรียนบ้านยอกขาม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียน และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

Download (PDF, Unknown)

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *